معماری رستاک

پروژه رستاک؛
پروژه: طراحی و راه اندازی وبسایت شرکتی معماری رستاک؛
مراحل پروژه: خرید میزبانی و هنتقال دامنه و طراحی و راه اندازی و بارگذاری وبسایت و سئوی وبسایت شرکتی؛
مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛
هزینه کل: ۵۰۰هزار تومان ؛
تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۷/۰۵/۱۱؛ (سه روز کاری)
لینک آدرس: http://rastuk.com/