امنیت گستر مرکزی

پروژه امنیت گستر مرکزی

پروژه: خرید هاست و دامنه و طراحی و راه اندازی و سفارشی سازی وبسایت شرکت امنیت گستر مرکزی؛
نام قالب: زیفایر؛
مراحل پروژه: خرید هاست و دامنه و طراحی و راه اندازی و سفارشی سازی وبسایت شرکت امنیت گستر مرکزی؛
مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛
هزینه کل: ۵۰۰هزار تومان؛
تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸؛ (۴ روز کاری)
لینک آدرس: http://csecurity.ir